top of page

1- TARAFLAR

İşbu Mesafeli Satış Sözleşme (“SÖZLEŞME”) madde 6’da bilgileri yer alan ("ALICI") ile Madde 4'te bilgileri yer
alan ("HİZMET SAĞLAYICI") ve Madde 5'te bilgileri yer alan ("SATICI") arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde elektronik ortamda kurulmuştur.

 

2- KONU

Sözleşme’nin konusu, Satıcının, Alıcı’ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve ilgili diğer yasal hükümler uyarınca tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

 

3- SÖZLEŞME’NİN KURULMASI

3.1- ALICI SÖZLEŞME’Yİ OKUDUĞUNU, ANLADIĞINI, HAKLARININ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN BİLİNCİNDE OLDUĞUNU KABUL EDER. ALICI, SÖZLEŞME KAPSAMINDA YER ALAN İŞLEMLERİN KENDİ MENFAATİNE UYGUN OLDUĞU KONUSUNDA TAM BİR KANAATE VARDIĞINI VE TÜM ŞARTLARA KENDİ ÖZGÜR İRADESİ İLE KABUL EDER.

3.2- SATICI VE ALICI, SÖZLEŞMENİN HÜKÜMLERİNİN HAKSIZ ŞART SAYILABİLECEK BİR ÖZELLİK TAŞIMADIĞINI, MENFAATLER DENGESİ BAKIMINDAN BİR HAKSIZLIK OLMADIĞINI KABUL EDER.

 

4- HİZMET SAĞLAYICI BİLGİLERİ

Unvanı: HANLAR RESTORASYON İNŞ.TASARIM SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
Adresi: Mustafa Kemal Mah.2157 Sok.Pınar İş Merkezi No:4/4 Çankaya/ANKARA
Tel: 0312 466 65 61
Fax: 0312 466 65 62
E-posta: hanlarlimited@gmail.com

 

5- SATICI BİLGİLERİ

Unvanı:  HANLAR RESTORASYON İNŞ.TASARIM SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
Adresi: Mustafa Kemal Mah.2157 Sok.Pınar İş Merkezi No:4/4 Çankaya/ANKARA

Tel:  0312 466 65 61
Fax: 0312 466 65 62
E-posta: hanlarlimited@gmail.com

 

 

 

6- ALICI BİLGİLERİ

Ad Soyad:
Tel:
E-Posta:

 

7- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ

Malın / Ürünün / Hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, rengi adedi, satış bedeli, ödeme şekli, Aşağıda belirtildiği gibidir:

Cayma bildiriminin yapılacağı;

Unvanı: HANLAR RESTORASYON İNŞ.TASARIM SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
Adresi: Mustafa Kemal Mah.2157 Sok.Pınar İş Merkezi No:4/4 Çankaya/ANKARA
Tel: 0312 466 65 61
Fax: 0312 466 65 62
E-posta: hanlarlimited@gmail.com

 

ÜRÜN TESLİMAT SÜRELERİ

Çiçek, Bonnygift (Hediye), Bonnyfood (Yenilebilir Çiçek) ürünlerinin teslimatı, sipariş oluşturma aşamasında seçtiğiniz tarih ve  saat aralığı içerisinde gerçekleştirilecektir.
Kargo ile yapılan gönderimlerde net bir teslim tarih bilgisi paylaşılamamaktadır. Teslimatınız, sipariş aşamasında tarafınıza gösterilen tahmini zaman aralığında gerçekleşmektedir.

 

8- GENEL HÜKÜMLER

8.1- Alıcı, Madde 7'de belirtilen Sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. 
8.2- Sözleşme konusu ürün, yasal 30 (otuz) günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için Alıcı'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde Alıcı veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Satıcı bu yükümlülüğüne aykırı davranır ise tüketici işbu Sözleşmeyi feshedebilir. Sözleşme’nin feshi durumunda, Satıcı, varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri fesih bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içinde tüketiciye ilgili mevzuat uyarınca belirlenen kanuni faiziyle birlikte geri ödemek ve varsa tüketiciyi borç altına sokan tüm kıymetli evrak ve benzeri belgeleri iade etmek zorundadır. 
8.3- Sözleşme konusu ürün, Alıcı'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.  
8.4- Satıcı, Sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak teslim edilmesinden sorumludur. Haklı bir sebebe dayanmak şartıyla Satıcı, Sözleşme ’den doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan, Alıcı’ya eşit kalite ve fiyatta mal veya hizmet tedarik edebilir. 
8.5- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşme’nin elektronik ortamda teyit edilmesi ve Sözleşme konusu siparişin bedelinin ödenmesi şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı ürün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. 
8.6- Satıcı sipariş konusu mal ya da hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkânsızlaştığı hallerde durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içerisinde Alıcı'ya durumu yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmekle yükümlüdür. Bu durumda Satıcı teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 14 (on dört) gün içerisinde Alıcı’ya iade eder. 
8.7- Satıcı, malın Alıcı ya da Alıcı’nın taşıyıcı dışında belirleyeceği üçüncü bir kişiye teslimine kadar oluşan kayıp ve hasarlardan sorumludur. 
8.8- Alıcı’nın Satıcının belirlediği taşıyıcı dışında başka bir taşıyıcı ile malın gönderilmesini talep etmesi durumunda, malın ilgili taşıyıcıya tesliminden itibaren oluşabilecek kayıp ya da hasardan Satıcı sorumlu değildir. 
8.9- Satıcı tarafından sunulan hizmet perakende satış kapsamında tüketiciye yöneliktir; Satıcı, Alıcı’nın yeniden satış amacı bulunduğundan şüphe etmesi halinde işbu Sözleşme kurulmuş olsa dahi siparişi iptal etme ve ürünleri teslim etmeme hakkını saklı tutar. 
8.10- Sözleşme konusu ürün, yasal 30 (otuz) günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için Alıcı'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde Alıcı veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa, Satıcının anlaşmalı olduğu kargo firması tarafından teslim edilir. Satıcı sattığı ürünleri kargo firmaları aracılığı ile Alıcı’ya göndermekte ve teslim ettirmektedir. Genel olarak aksi belirtilmediği sürece teslimat masrafları (kargo ücreti vb.) Alıcı’ya aittir. Satıcı satış anında yürüttüğü ve internet sitesinde şartlarını ilan ettiği kampanyaların sonucuna bağlı olarak söz konusu teslimat masraflarının tamamını ya da bir kısmını Alıcı’ya yansıtmayabilir.

 

9- CAYMA HAKKI

6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN VE MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ’NİN İLGİLİ HÜKÜMLERİ UYARINCA;

9.1  TÜKETİCİ; MAL SATIŞINA İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELERDE, MALI TESLİM ALDIĞI TARİHTEN İTİBAREN 14 (ON DÖRT) GÜN İÇERİSİNDE HERHANGİ BİR GEREKÇE GÖSTERMEKSİZİN VE CEZAİ ŞART ÖDEMEKSİZİN SÖZLEŞMEDEN CAYMA HAKKINA SAHİPTİR. ANCAK TÜKETİCİ, İŞBU SÖZLEŞME’NİN KURULMASINDAN MALIN TESLİMİNE KADAR OLAN SÜRE İÇİNDE DE CAYMA HAKKINI KULLANABİLİR. CAYMA HAKKININ KULLANILDIĞINA DAİR BİLDİRİMİN BU SÜRE İÇİNDE YAZILI OLARAK VEYA KALICI VERİ SAKLAYICISI İLE SATICI VEYA SAĞLAYICIYA YÖNELTİLMİŞ OLMASI YETERLİDİR. MÜŞTERİLERİMİZİN CAYMA HAKKINI KULLANABİLMESİ İÇİN ÜRÜNLE BİRLİKTE KENDİSİNE İLETİLEN İADE FORMUNU DOLDURMASI VE ÜRÜNÜ İADE FORMUYLA BİRLİKTE KARGO FİRMASINA TESLİM ETMESİ GEREKMEKTEDİR.
CAYMA HAKKI SÜRESİNİN BELİRLENMESİNDE;

A) TEK SİPARİŞ KONUSU OLUP AYRI AYRI TESLİM EDİLEN MALLARDA, TÜKETİCİNİN VEYA TÜKETİCİ TARAFINDAN BELİRLENEN ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN SON MALI TESLİM ALDIĞI GÜN,
B) BİRDEN FAZLA PARÇADAN OLUŞAN MALLARDA, TÜKETİCİNİN VEYA TÜKETİCİ TARAFINDAN BELİRLENEN ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN SON PARÇAYI TESLİM ALDIĞI GÜN,
C) BELİRLİ BİR SÜRE BOYUNCA MALIN DÜZENLİ TESLİMİNİN YAPILDIĞI SÖZLEŞMELERDE, TÜKETİCİNİN VEYA TÜKETİCİ TARAFINDAN BELİRLENEN ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN İLK MALI TESLİM ALDIĞI GÜN ESAS ALINIR.

9.2  TÜKETİCİNİN CAYMA HAKKI;
A) TÜKETİCİNİN İSTEKLERİ VEYA KİŞİSEL İHTİYAÇLARI DOĞRULTUSUNDA HAZIRLANAN MALLARA,
B) ÇABUK BOZULABİLEN VEYA SON KULLANMA TARİHİ GEÇEBİLECEK MALLARIN TESLİMİNE,
C) TESLİMİNDEN SONRA AMBALAJ, BANT, MÜHÜR, PAKET GİBİ KORUYUCU UNSURLARI AÇILMIŞ OLAN MALLARDAN; İADESİ SAĞLIK VE HİJYEN AÇISINDAN UYGUN OLMAYANLARIN TESLİMİNE,
D) TESLİMİNDEN SONRA BAŞKA ÜRÜNLERLE KARIŞAN VE DOĞASI GEREĞİ AYRIŞTIRILMASI MÜMKÜN OLMAYAN MALLARA,
E) MALIN TESLİMİNDEN SONRA AMBALAJ, BANT, MÜHÜR, PAKET GİBİ KORUYUCU UNSURLARI AÇILMIŞ OLMASI HALİNDE MADDİ ORTAMDA SUNULAN KİTAP, DİJİTAL İÇERİK VE BİLGİSAYAR SARF MALZEMELERİNE,
F) ABONELİK SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA SAĞLANANLAR DIŞINDA, GAZETE VE DERGİ GİBİ SÜRELİ YAYINLARIN TESLİMİNE,
G) BELİRLİ BİR TARİHTE VEYA DÖNEMDE YAPILMASI GEREKEN, KONAKLAMA, EŞYA TAŞIMA, ARABA KİRALAMA, YİYECEK-İÇECEK TEDARİKİ VE EĞLENCE VEYA DİNLENME AMACIYLA YAPILAN BOŞ ZAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİNE,
H) ELEKTRONİK ORTAMDA ANINDA İFA EDİLEN HİZMETLER VEYA TÜKETİCİYE ANINDA TESLİM EDİLEN GAYRİ MADDİ MALLARA,
İ) CAYMA HAKKI SÜRESİ SONA ERMEDEN ÖNCE, TÜKETİCİNİN ONAYI İLE İFASINA BAŞLANAN HİZMETLERE VE
J) FİYATI FİNANSAL PİYASALARDAKİ DALGALANMALARA BAĞLI OLARAK DEĞİŞEN VE SATICI VEYA SAĞLAYICININ KONTROLÜNDE OLMAYAN MAL VEYA HİZMETLERE İLİŞKİN SÖZLEŞMELERE UYGULANMAZ.

9.3- TÜKETİCİNİN CAYMA HAKKINI KULLANMASI HALİNDE SATICI VEYA SAĞLAYICI, CAYMA BİLDİRİMİNİN KENDİSİNE ULAŞTIĞI TARİHTEN İTİBAREN EN GEÇ 14 (ON DÖRT) GÜN İÇERİSİNDE ALMIŞ OLDUĞU TOPLAM BEDELİ VE TÜKETİCİYİ BORÇ ALTINA SOKAN KIYMETLİ EVRAK VE BENZERİ HER TÜRLÜ BELGEYİ TÜKETİCİYE HİÇBİR MASRAF YÜKLEMEKSİZİN İADE ETMEKLE YÜKÜMLÜDÜR.

9.4- TÜKETİCİ CAYMA İÇİNDE MALI, İŞLEYİŞİNE, TEKNİK ÖZELLİKLERİNE VE KULLANIM TALİMATLARINA UYGUN BİR ŞEKİLDE KULLANDIĞI TAKDİRDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİK VE BOZULMALARDAN SORUMLU OLMAYACAKTIR.

9.5- TÜKETİCİ, CAYMA HAKKINI KULLANDIĞINDA SATICININ ÖN BİLGİLENDİRMEDE İADE İÇİN BELİRTTİĞİ TAŞIYICI ARACILIĞIYLA MALI GERİ GÖNDERİR İSE, İADEYE İLİŞKİN MASRAFLARI ÖDEMEKLE SORUMLU TUTULAMAYACAKTIR. SATICI ÖN BİLGİLENDİRMEDE İADE İÇİN HERHANGİ BİR TAŞIYICIYI BELİRTMEDİĞİ DURUMDA İSE, TÜKETİCİDEN İADE MASRAFINA İLİŞKİN HERHANGİ BİR BEDEL TALEP EDİLEMEZ. İADE İÇİN ÖN BİLGİLENDİRMEDE BELİRTİLEN TAŞIYICININ, TÜKETİCİNİN BULUNDUĞU YERDE ŞUBESİ OLMAMASI DURUMUNDA SATICI, İLAVE HİÇBİR MASRAF TALEP ETMEKSİZİN İADE EDİLMEK İSTENEN MALIN TÜKETİCİDEN ALINMASINI SAĞLAMAKLA YÜKÜMLÜDÜR.

9.6- TÜKETİCİ, SATICININ MALI KENDİSİNİN GERİ ALACAĞINA DAİR BİR TEKLİFTE BULUNMADIKÇA, TÜKETİCİ CAYMA HAKKINI KULLANDIĞINA İLİŞKİN BİLDİRİMİ YÖNELTTİĞİ TARİHTEN İTİBAREN 10 (ON) GÜN İÇİNDE MALI SATICIYA GERİ GÖNDERMEK ZORUNDADIR.

9.7- MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ'NİN 15. MADDESİNİN 1. FIKRASININ A BENDİNDE DE BELİRTİLDİĞİ ÜZERE KİŞİYE ÖZEL OLARAK HAZIRLANAN ÜRÜNLERDE TÜKETİCİLERİN CAYMA HAKKI BULUNMAMAKTADIR. YENİLEBİLİR ÇİÇEK VE HEDİYE (KİŞİYE ÖZEL ÜRÜNLER) ÜRÜNLERİ YÖNETMELİK'İN 15. MADDESİNİN 1.FIKRASININ A BENDİ UYARINCA KİŞİYE ÖZEL HAZIRLANILDIĞINDAN MÜŞTERİLERİMİZİN CAYMA HAKKI BULUNMAMAKTADIR. AYRICA YENİLEBİLİR ÇİÇEK VE HEDİYE (KİŞİYE ÖZEL ÜRÜNLER) SİPARİŞLERİ MÜŞTERİLERİMİZE ÖZEL HAZIRLANILDIĞINDAN SİPARİŞ VERİLDİKTEN VE ÜRÜNLER HAZIRLIK AŞAMASINA GEÇİLDİKTEN SONRA MÜŞTERİMİZİN SİPARİŞLERİNİ İPTAL ETME, DEĞİŞTİRME VE/VEYA CAYMA HAKLARI BULUNMAMAKTADIR.

9.8- "KARGOYA VERİLDİ” STATÜSÜNDEKİ SİPARİŞLER KARGO TESLİMAT AŞAMASINDA İPTAL EDİLEMEMEKTEDİR.

9.9- "KARGOYA VERİLDİ" STATÜSÜNDEKİ SİPARİŞLER İÇİN, MÜŞTERİLERİMİZİN ÜRÜNÜN KUTUSUNU AÇMADAN KARGOYU KARGO FİRMASINA İADE ETMESİ GEREKMEKTEDİR. 9.1. MADDEDEKİ HÜKÜMLER SAKLIDIR.

 

10- DELİL ANLAŞMASI VE YETKİLİ MAHKEME

10.1- Bu Sözleşme ‘den ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Satıcı kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dâhil) kesin delil oluşturur. Taraflar, Sözleşme’nin uygulanmasından ve yorumundan doğan ihtilaflarda mevzuat çerçevesinde belirlenen parasal sınırlar dâhilinde Alıcı ve Satıcı ’nın ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri aşan durumlarda Alıcı'nın ve Satıcı 'nın Tüketici Mahkemeleri yetkili olacağını kabul etmiştir.

bottom of page